Thêm thông báo đẩy vào chỉ báo - Page 2
Trang 2 trên 622 FirstFirst 12
Results 11 to 14 of 14

Thread: Thêm thông báo đẩy vào chỉ báo

 1. #11
  Xin chào, không chắc chắn nếu có ai có thể giúp. Tôi muốn cảnh báo được tạo nếu tín hiệu -DI hoặc DI đi trong một giá trị mà tôi cung cấp.

 2. #12

 3. #13

  Quote Originally Posted by ;
  Ai có thể thêm thông báo đẩy vào chỉ báo này không ??? Chỉ cần một thông báo đẩy một lần nến đi trên hoặc dưới các ban nhạc. tập tin
  ex4 file Không thể thay đổi

 4. #14
  1 Attachment (s) Ai có thể thêm một thông báo push để chỉ số này? Chỉ cần một thông báo đẩy một lần nến đi trên hoặc dưới các vòng.
  https://www.forexibroker.com/attachm...1290925319.ex4

Quyền đăng bài

 • Bạn không thể đăng bài viết mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng tệp đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài đăng của bạn
 •  
Chính sách Cookie
Chính sách Cookie: Website forexibroker sử dụng cookies và khi tiếp tục sử dụng website bạn chấp thuận với điều này. Để có thêm thông tin, vui lòng đọc 'Thông tin Cookie'.