Tôi nên cảm ơn các bạn vì kiến ​​thức này. Tôi đã tò mò và đã được dẫn đến chủ đề và lớn hơn tôi tưởng tượng.