2 Attachment (s) Script để thay đổi Biểu tượng của biểu đồ. Kịch bản để thay đổi Biểu tượngKhung thời gian của biểu đồ hiện tại. Cả hai phương pháp đều rất tao nhã. . nhưng chúng hoạt động trong môi trường của tôi.
https://www.forexibroker.com/attachm...1169748668.mq4
https://www.forexibroker.com/attachm...5645950257.mq4