Pls tôi có thể nhận được phiên bản mới nhất renkolivechart ra khỏi bạn thưa bạn, cảm ơn