RoughTrader Tôi có thể tin rằng một xu hướng thị trường sẽ hủy hoại tầng lớp này? , trên các xu hướng mạnh mẽ trong biểu đồ hàng ngày, tôi nhận thấy rằng nó hiếm khi kéo trở lại để tấn công trên 0.80 TP Ranging, mặt khác, bạn gặp phải màu đỏxanhđỏxanh lá cây cũng như bấc dài mà sẽ làm cho điều này bổ ích hơn