Quote Originally Posted by ;
Tôi taked một ngày dài trên h4 trên USDCHF ngày hôm qua và nó trả cho tôi 60 pip. Tôi đã không đăng nó vì nó không được taked với phương pháp của Ralffe. Dù sao, đây là H1 và followig phương pháp này tôi có thể đã nhập 63 pips trước khi
hình ảnh
Hãy xem USDCHF ngay bây giờ. Tôi hy vọng bạn rided nó men. 500 vẫn đang chạy (với một giao dịch) nếu chúng ta nhập vào d1 sau các nguyên tắc