Rifid, tôi phải thừa nhận rằng bạn là một người có sự tôn trọng của tôi, bạn bắt đầu một chủ đề và đạt được một sau đây và trong mọi trường hợp bạn gợi ý hoặc cố gắng và nhận được một trả sau. Tôi thích hành động giá phía sau phương thức bạn giao dịch. Tất cả tốt nhất,