hey có kết quả cập nhậtphiên bản mới nào cho EA này không? blam