Xin chào Cableguy, cảm ơn bạn đã chia sẻ kiến ​​thức của bạn và đã dành thời gian trả lời tôi. Để tổng hợp thông tin của bạn: Khi chọn vùng cung hoặc vùng cầu trên khung thời gian cao hơn như H1, vùng được chọn phải được xác nhận bằng sóng con 1-2-3 (vùng được tạo bởi sóng 1-2-3). Điều này sẽ tăng cường tỷ lệ chọn khu vực làm việc. Vì tôi đang có một công việc toàn thời gian nên tôi không thể tham gia giao dịch trong nhiều ngày (có thể tôi sẽ tìm đường đến một người giao dịch toàn thời gian trong tương lai), vì vậy ý ​​định của tôi là bám vào các khung thời gian hàng ngày, H4 hoặc H1. Những khung thời gian nào yiu đã sử dụng trên các biểu đồ được đăng? Vì vậy, bạn không chỉ giao dịch FOREX, bạn còn tham gia giao dịch chỉ số và chứng khoán? Cảm ơn nhiều. Chúc mừng Mike