Quote Originally Posted by ;
Một điều quan trọng mà hầu hết các nhà giao dịch thiếu và thị trường yêu cầu là BỆNH NHÂN. Bạn có thể có hệ thống lớn nhất và tài khoản lớn nhất và sự thiếu kiên nhẫn khiến bạn bị hủy hoại. Đây KHÔNG phải là một chén thánh, nhưng giữ cho bạn ở bên chiến thắng. Nó sẽ yêu cầu bạn thay đổi cách suy nghĩ của bạn vì vậy nếu bạn mở cửa, hãy chuẩn bị ngồi quanh bàn đó một lúc, và sau đó .... bạn sẽ nhận được nó! TRÒ CHƠI Khi tôi mới bắt đầu học giao dịch FOREX, tôi đã biết rằng FOREX là TRÒ CHƠI giữa BULLS và BEARS và BULLS chỉ quan tâm đến giá cao hơn ...
rất khó hiểu trong cách bạn đã giải thích mọi thứ. để lại rất nhiều để được mong muốn. không mạch lạc.