học mq4 như thế nào? - Page 2
Trang 2 trên 622 FirstFirst 12
Results 11 to 12 of 12

Thread: học mq4 như thế nào?

  1. #11

  2. #12
    Để chuyển đổi tệp MQ5 thành MQ4, mọi người bảo tôi viết lại bằng tay. Vì vậy, rõ ràng có một sự khác biệt trong cách viết mq4 và mq5. Bất cứ ai có thể gửi cho tôi một liên kết với những khác biệt? Hoặc chỉ cần sao chépdán chúng. Bởi vì sau đó tôi có thể viết lại mq5 thành mq4. Cảm ơn trước!

Quyền đăng bài

  • Bạn không thể đăng bài viết mới
  • Bạn không thể đăng trả lời
  • Bạn không thể đăng tệp đính kèm
  • Bạn không thể chỉnh sửa bài đăng của bạn
  •  
Chính sách Cookie
Chính sách Cookie: Website forexibroker sử dụng cookies và khi tiếp tục sử dụng website bạn chấp thuận với điều này. Để có thêm thông tin, vui lòng đọc 'Thông tin Cookie'.