New York hàng tuần - Page 2
Trang 2 trên 622 FirstFirst 12
Results 11 to 17 of 17

Thread: New York hàng tuần

 1. #11
  1 Tài liệu đính kèm A2:

 2. #12
  1 Tài liệu đính kèm A2:

 3. #13

 4. #14

 5. #15
  1 Tài liệu đính kèm A1: Mua lỗ, bán lỗ, bán lãi (giảm ròng 1)

 6. #16
  1 Tài liệu đính kèm A2: Không có giao dịch

 7. #17
  2 Tệp đính kèm A1: Hiển thị lợi nhuận (net = 0) A2. Hiển thị mục nhập mua
  https://www.forexibroker.com/bitcoin...dior-help.html

Quyền đăng bài

 • Bạn không thể đăng bài viết mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng tệp đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài đăng của bạn
 •  
Chính sách Cookie
Chính sách Cookie: Website forexibroker sử dụng cookies và khi tiếp tục sử dụng website bạn chấp thuận với điều này. Để có thêm thông tin, vui lòng đọc 'Thông tin Cookie'.