Quote Originally Posted by ;
Bạn nên thêmchuyển đổi di động vào lệnh của bạn bắt đầu từ terminal.exe Sau đó, bạn sẽ có tất cả các tệp theo cách cũ từ thời điểm cũ (ví dụ: thư mục mà bạn đã tải xuống thư mục metatraderMQL4 và sau đó tất cả thông thường, thay vào đó so với cách họ thực hiệnchuyển đổi trên thiết bị di động)
những gì bạn có ý nghĩa và làm thế nào bạn sẽ sắp xếp lệnh trong thiết bị đầu cuối, xin vui lòng sử dụng. Đó là cách iam không tương thích với mac ...