Xin chào, tôi đã nghiên cứu chuỗi và cố gắng cập nhật chuỗi mới. Cảm ơn bạn Strat. Chỉ khi có ai đang xem xét phiên bản lưu trữ của Strats website (The Path), vui lòng xem liên kết bên dưới
https://web.archive.org/web/20120603...rning:overview