PDA

View Full Version : Yentastic Scalpingdanigk
02-03-2009 11:43, 11:43 AM
Hi Guys and Ladies

Như bạn biết tôi đã đăng một vài hệ thống scalping của mình lên băng GJ nhưng sau nhiều PM và câu hỏi, tôi nghĩ tốt nhất là nên bắt đầu chuỗi của riêng mình để mô tả những gì chúng tôi làm và cách thương mại tiết kiệm.

Trong những ngày sắp tới, chúng tôi sẽ cùng nhau đưa ra một vài biểu đồ và giải thích những gì chúng tôi làm tôi thậm chí sẽ tải lên và indis tôi tin rằng có thể giúp mọi người bắt đầu tìm hiểu hệ thống scalping của tôi.

Cho đến lúc đó vui vẻ giao dịch và đừng ngần ngại đặt câu hỏi và gửi cho tôi PM's.

yheryes
11-09-2021 19:16, 07:16 PM
Whats chính xác thứ gì? pips hàng ngày? Nó có thể được trên biểu đồ 1m?

sniheoss
11-09-2021 20:37, 08:37 PM
Nhìn về phía trước.

risrpa
11-09-2021 21:57, 09:57 PM
Tôi cũng sẽ mong chờ nó, cảm ơn lời khuyên đã có.
https://www.forexibroker.com/attachments/1527369375.pngJerome

NatsuShy
11-09-2021 23:18, 11:18 PM
Xin vui lòng giúp tôi Tôi là một thương nhân da đầu cũng tôi thấy biểu đồ m5 cho da đầu của tôi.