PDA

View Full Version : Thị trường và bạn (làm thế nào để làm cho lợn hát)ôporras3
07-21-2008 02:30, 02:30 AM
Đừng lấy những ngành nghề này ....

EU
Đầu vào: 1.5873
TP: 1.5007
Dừng lại: Tôi đang ngồi đây với cô ấy
https://www.forexibroker.com/attachments/1527624927.png

pepĐwralt
11-29-2021 11:17, 11:17 AM
Chào Drumdude! lời chúc mừng! Mục tiêu của bạn đạt được.
https://www.forexibroker.com/attachments/1527624927.png