PDA

View Full Version : Thiếu thanh H1palaroka
07-22-2015 16:42, 04:42 PM
Chào,

Tôi tương đối mới để giao dịch và tôi đã giao dịch đêm qua với AUSUSD. Đây là khoảng 12 giờ trước và sáng nay tôi đến để xem thương mại và đã rất ngạc nhiên khi thấy, chỉ có hai thanh sau khi tôi giao dịch trong biểu đồ H1. Làm sao chuyện này lại xảy ra? Nó được cho là có 12 thanh. Có vẻ như thị trường đã bị dừng lại qua đêm và chỉ bắt đầu vào buổi sáng. Ai đó có thể làm rõ điều này? Tôi có thị trường IC.

Chúc mừng!
Cảm ơn!

susodikho
11-17-2021 10:15, 10:15 AM
Xuất hiện bạn đang thiếu bất kỳ dữ liệu, kết thúc hoặc kết thúc nhà môi giới của bạn. Trạng thái dịch vụ IC là gì?

palaroka
11-17-2021 11:36, 11:36 AM
Đã không liên lạc với họ. Nhưng sẽ. Cảm ơn câu trả lời. Chúc mừng!