PDA

View Full Version : phần mềm daytrader110091
09-03-2007 07:14, 07:14 AM
Có ai biết một công cụ tốt để tự động daytrading?

ônthnn
11-02-2021 18:52, 06:52 PM
Ok, tôi sẽ thử nó.
Vâng, quan điểm của tôi là tôi đã không tìm thấy một EA miễn phí hoặc gần như miễn phí sẽ có lợi nhuận trong thời gian dài (hơn 12 tháng hoặc thậm chí lâu hơn).

110091
11-02-2021 20:13, 08:13 PM
Kết quả xuất hiện tuyệt vời. Chỉ cần chi phí là bao nhiêu.

ônthnn
11-02-2021 21:34, 09:34 PM
Có ai biết một công cụ tốt để tự động daytrading?
hmmmmm? Bạn muốn đầu tư bao nhiêu tiền?

110091
11-02-2021 22:55, 10:55 PM
hmmmmm? Bạn muốn đầu tư bao nhiêu tiền mặt?
Điều này phụ thuộc vào cách kết quả là ...

110091
11-03-2021 00:15, 12:15 AM
Nó là miễn phí
Được rồi, tôi sẽ kiểm tra.