PDA

View Full Version : MetaTrader - trích dẫn lịch sử vô ích từ Trung tâm Lịch sử MQluisheryo
08-30-2010 03:10, 03:10 AM
Xin chào,

Tôi đã thấy rằng MetaQuotes cung cấp báo giá tiền tệ lịch sử bằng cách sử dụng Trung tâm lịch sử trong MetaTrader4, nhưng chất lượng của các báo giá như vậy rất kém. Tôi muốn nói rằng nó dưới 0 .. Có rất nhiều dữ liệu bị thiếu. Đôi khi hàng tuần và hàng tháng bị thiếu. Rất buồn!

Tôi muốn hỏi những người dùng MetaTrader khác, những người điều hành Chuyên gia Cố vấn - họ lấy dữ liệu lịch sử cho MetaTrader ở đâu?


Cảm ơn bạn!