Forex iBroker (Vietnamese Forex Trading Forum) - ForexiBroker (Diễn đàn giao dịch Forex tiếng Việt) - Điều khoản & điều kiện
 • Điều khoản & điều kiện

  1. TỔNG QUÁT


  Khi sử dụng Trang Web bạn đủ 18 tuổi (hay số tuổi tối thiểu hợp pháp để truy cập Trang Web này). Bạn không được sử dụng Trang Web với mục đích bất hợp pháp. FOREXIBROKER có thể thay đổi các điều khoản trong bản Điều Khoản Sử Dụng này bất cứ lúc nào. Các thay đổi sẽ được thể hiện trên bản Điều Khoản Sử Dụng, và việc sử dụng Trang Web của bạn sau khi các thay đổi đã đăng tải mặc nhiên cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với bản Điều Khoản Sử Dụng đã sửa đổi và toàn bộ các thay đổi của nó. Vì vậy, bạn nên đọc Điều Khoản Sử Dụng mỗi lần truy cập Trang Web trước khi sử dụng Trang Web. Bạn có thể in một bản Điều Khoản Sử Dụng để tham khảo. Bạn hiểu rõ và chấp nhận rằng FOREXIBROKER có thể ngưng hay thay đổi Trang Web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Bạn cũng hiểu rõ và chấp nhận rằng FOREXIBROKER có thể ngưng hay hạn chế việc sử dụng Trang Web của bạn với bất cứ lý do nào mà không cần thông báo.


  2. CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ
  FOREXIBROKER cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. “Chính Sách Về Quyền Riêng Tư” này mô tả phương pháp chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân mà Trang Web này sử dụng.


  2.1 FOREXIBROKER’s Cam Kết về Quyền Riêng Tư


  Thuật ngữ “dữ liệu cá nhân” dùng trong bản Chính sách này đề cập tới các thông tin như tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư hay các dữ liệu khác dùng để nhận dạng bạn. Chúng tôi đảm bảo nhân viên của chúng hay các bên đại diện cho chúng tôi thu thập, sử dụng, thể hiện các thông tin cá nhân một cách hợp pháp và đúng đắn.


  2.2 Quyền thông tin


  FOREXIBROKER cũng thông tin cho bạn biết việc thu thập và xử lý dữ liệu nhằm mục đích phục vụ hoặc cung cấp thông tin thương mại về các sản phẩm hay dịch vụ mà bạn có thể quan tâm.
  FOREXIBROKER sẽ lưu trữ các dữ liệu này trong thời gian hợp lý để phục vụ các mục đích công việc phụ hợp với quy định pháp luật và đạo đức.


  2.3 Chấp thuận sử dụng thông tin


  Sử dụng Trang Web này, hoặc cung cấp thông tin cho chúng tôi dưới các dạng khác, bạn đồng ý cho FOREXIBROKER thu thập và sử dụng các thông tin đó. Thêm vào đó, bạn cam kết cung cấp thông tin thật, đầy đủ và chính xác cũng như giữ các thông tin đó được cập nhật.


  2.4 Thông tin bắt buộc và tùy chọn


  Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, người dùng có thể được yêu cầu điền vào một biểu mẫu để cung cấp một số thông tin cá nhân cho FOREXIBROKER. Trừ khi có yêu cầu ghi rõ trên các mục có dấu hoa thị (*), trả lời về thông tin cá nhân là không bắt buộc. Không cung cấp thông tin yêu cầu trong các mục tùy chọn không có nghĩa là bạn nhận được ít hơn thông tin cũng như dịch vụ của chúng tôi. Tuy vậy, chúng tôi sẽ không thể cung cấp thông tin hay dịch vụ yêu cầu nếu bạn không cung cấp đầy đủ các mục bắt buộc hoặc cung cấp sai lệch các thông tin cá nhân.


  2.5 Quyền truy cập, hiệu chỉnh, hủy bỏ hay phản đối


  FOREXIBROKER thông báo cho bạn những quyền có thể để truy cập, điều chỉnh, hủy bỏ hoặc phản đối việc xử lí dữ liệu cá nhân của bạn đơn giản bằng cách thực hiện một yêu cầu bằng văn bản cho FOREXIBROKER sử dụng Biểu mẫu liên lạc..
  Yêu cầu của bạn sẽ được giải quyết nhanh chóng và chính xác.


  2.6 An ninh và bảo mật


  trong đó dữ liệu cá nhân của bạn được giữ bí mật nghiêm ngặt nhất, máy chủ lưu giữ các dữ liệu này được trang bị các biện pháp bảo mật tiêu chuẩn nhằm ngăn ngừa sự cố hư hại, tổn thất, thay đổi, tiết lộ hay truy cập bất hợp pháp các dữ liệu nêu trên.


  2.7 Liên lạc thương mại bằng thư điện tử


  FOREXIBROKER thông báo tới bạn việc gửi thông tin điện tử về dịch vụ và sản phẩm bạn có thể quan tâm sẽ chỉ được phép nếu bạn đồng ý trước. Sự thỏa thuận này có thể bị hủy bỏ bất cứ khi nào bằng cách gởi một yêu cầu sử dụng biểu mẫu liên lạc..


  2.8 “Cookies” và thư rác


  Trang Web này không sử dụng “cookies” để tập hợp thông tin cá nhân như tên người hay địa chỉ thư điện tử. Một “cookie” là một tập tin cài vào đĩa cứng hay trình duyện từ một máy chủ web. Các cookies trên trang web này được dùng để che khuất một số thông tin hiện thị mà người dùng lựa chọn. Các cookies này còn được dùng để sao lưu chi tiết nhận biết người dùng nhằm cho phép đăng nhập tự động vào trang cá nhân của người dùng đã đăng ký, nhưng chỉ khi có yêu cầu.


  Chúng tôi không gửi thư rác. Gửi thư rác được định nghĩa là hành động gửi thư không có yêu cầu, thông thường nhằm mục đích thương mại, với một lượng thư lớn với cách thức lập đi lập lại cho người nhận mà người gửi không hề có liên lạc từ trước hoặc người nhận khước từ nhận những thông tin nói trên.


  Trang web này sử dụng dịch vụ tiếp thị lại của Google AdWords để quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba (gồm cả Google) tới các khách thăm trước đó đã vào trang web của chúng tôi. Điều này có thể dưới hình thức một quảng cáo trên các trang kết quả tìm kiếm của Google hoặc một trang web trên Mạng Hiển thị của Google. Các nhà cung cấp thứ ba, kể cả Google, sử dụng cookie để phục vụ cho quảng cáo dựa vào các lần trước đó mà một ai đó vào trang web FOREXIBROKER. Bất kỳ dữ liệu thu thập được sẽ được sử dụng phù hợp với chính sách bảo mật của chúng ta và chính sách bảo mật của Google. Người dùng có thể thiết lập tùy chọn về cách mà Google quảng cáo cho họ bằng cách sử dụng trang Tuỳ chọn Quảng cáo của Google, cũng như quyết định không tham gia việc quảng cáo dựa trên sở thích hoàn toàn thông qua các thiết lập cookie.


  2.9 Địa chỉ IP


  FOREXIBROKER ghi nhận địa chỉ IP trên Trang Web hay địa điểm máy tính của người dùng trên Internet nhằm mục đích quản trị và gỡ lỗi. Chúng tôi không dùng sổ lưu địa chỉ IP để dò tìm phiên truy nhập cũng như thói quen của bạn trên Trang Web này. Địa chỉ IP được dùng để cập nhật thông tin lưu lượng nói chung. Chúng tôi không có ý định nhận dạng từng cá nhân người dùng thông qua địa chỉ IP.


  2.10 Liên kết tới các trang web khác


  Chính sách về Quyền Riêng Tư này chỉ áp dụng cho Trang Web này, không áp dụng cho các trang web thuộc bên thứ ba mà chúng tôi có thể cung cấp liên kết trong trường hợp chúng tôi tin rằng khách viếng thăm của chúng tôi có thể sẽ quan tâm. Chúng tôi hết sức chọn lọc với các tiêu chuẩn cao nhất các trang web này. Tuy vậy, do tính chất của Mạng Toàn Cầu (World Wide Web) chúng tôi không thể đảm bả tiêu chuẩn của mọi trang web liên kết cũng như chịu trách nhiệm về nội dung của các trang này.


  2.11 Cập nhật chính sách này


  FOREXIBROKER có thể hiệu chỉnh Chính Sách về Quyền Riêng Tư này nhằm thích hợp với các yêu cầu pháp lý mới, chúng tôi sẽ lập tức đăng ngay các thay đổi trên trang này để bạn có thể biết được các thông tin nào chúng tôi thu thập, cách thức chúng tôi sử dụng và các trường hợp chúng tôi công bố chúng.


  3. MIỄN TRỪ BẢO ĐẢM VÀ NGHĨA VỤ
  Vì một số nguyên nhân khác nhau cũng như rủi ro vốn có của truyền tin điện tử, Nội dung và Tư vấn cung cấp có thể bị chậm trễ, thiếu sót, hay không chính xác. NỘI DUNG VÀ TƯ VẤN VÀ TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ VẬY”, MÀ KHÔNG KÈM THEO BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO. FOREXIBROKER. VÀ CÁC CHI NHÁNH TRỰC THUỘC, CÁC ĐẠI LÝ VÀ BÊN CẤP PHÉP KHÔNG THỂ CŨNG NHƯ KHÔNG TIẾN HÀNH BẢO ĐẢM ĐỘ CHÍNH XÁC, TÍNH TRỌN VẸN, TÍNH THỜI SỰ, ĐỘ KỊP THỜI, SỰ KHÔNG VI PHẠM, DANH NGHĨA, TÍNH THƯƠNG MẠI HÓA HAY SỰ THÍCH HỢP VÌ BẤT CỨ LÝ DO ĐẶC BIỆT NÀO CỦA NỘI DUNG VÀ TƯ VẤN CÓ TRÊN TRANG WEB, HAY CHÍNH BẢN THÂN TRANG WEB, FOREXIBROKER BẰNG CÁCH NÀY KHÔNG THỪA NHẬN MỌI PHÁT BIỂU HAY CÁCH NGẦM HIỂU NÀO CỦA BẢO ĐẢM. CẢ FOREXIBROKER VÀ CÁC CHI NHÁNH TRỰC THUỘC, ĐẠI LÝ VÀ BÊN CẤP PHÉP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI QUÝ VỊ HAY VỚI BẤT CỨ AI KHÁC VỀ MỌI MẤT MÁT, TỔN THƯƠNG, TỬ VONG, GÂY RA TRỰC TIẾP TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, CHO DÙ TOÀN BỘ HOẶC CỤC BỘ, BỞI SƠ SUẤT HAY NGẪU NHIÊN NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT TRONG QUÁ TRÌNH CUNG CẤP, BIÊN SOẠN, DIỄN GIẢI, BÁO CÁO HAY PHÁT HÀNH CỦA BẢN THÂN TRANG WEB, CÁC NỘI DUNG VÀ TƯ VẤN TRÊN TRANG WEB. FOREXIBROKER VÀ CÁC CHI NHÁNH TRỰC THUỘC, ĐẠI LÝ VÀ BÊN CẤP PHÉP SẼ KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM NÀO TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO VỚI QUÝ VỊ HAY VỚI BẤT CỨ AI KHÁC VỀ BẤT CỨ QUYẾT ĐỊNH HAY HÀNH ĐỘNG NÀO DỰA TRÊN NỘI DUNG, TƯ VẤN HAY BẢN THÂN TRANG WEB. FOREXIBROKER VÀ CÁC CHI NHÁNH TRỰC THUỘC, ĐẠI LÝ VÀ BÊN CẤP PHÉP SẼ KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM NÀO TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO VỚI QUÝ VỊ HAY VỚI BẤT CỨ AI KHÁC VỀ BẤT CỨ TỔN THẤT NÀO (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, LÀ HẬU QUẢ, CÁ BIỆT, NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP, HAY TỔN THẤT TƯƠNG TỰ) BÊN CẠNH TỔN THẤT TRỰC TIẾP, CHO DÙ ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA TỔN THẤT. VÌ MỘT SỐ QUỐC GIA HAY CÁC CẤP CÓ THẨM QUYỀN PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP SỰ LOẠI TRỪ HAY GIỚI HẠN NGHĨA VỤ VỀ TỔN THẤT HOẶC LOẠI TRỪ MỘT SỐ LOẠI BẢO ĐẢM, TỪNG PHẦN HAY TOÀN BỘ CỦA GIỚI HẠN NÊU TRÊN, NÊN GIỚI HẠN NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN


  4. LIÊN KẾT TỚI TRANG CỦA CÁC BÊN THỨ BA
  Trang Web này chứa các liên kết tới các trang web khác vận hành bởi những người không thuộc FOREXIBROKER. Những liên kết này được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo và tiện lợi. Bạn phải đồng ý không quy trách nhiệm cho FOREXIBROKER về các nội dung và sự vận hành của các trang web trên. Một đường liên kết từ Trang Web tới một trang web khác không mang hàm ý hay có nghĩa là FOREXIBROKER chuẩn thuận nội dung trên trang web, người vận hành hay bản thân nghiệp vụ của trang web đó. Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm cho quyết định mở rộng việc sử dụng bất cứ nội dung nào ở các trang web khác mà bạn được dẫn từ liên kết của Trang Web này.
  Nếu bạn muốn mua từ một vùng của Trang Web hay một trang web “đồng-thương hiệu” vận hành bởi người khác không thuộc FOREXIBROKER (một “Đồng-Thương Hiệu”), bạn có thể bị người bán hỏi hay người vận hành của trang Đồng-Thương hiệu hay người khác mà bạn đang mua, cung cấp cho họ một số thông tin bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hay các thông tin cần thiết khác để thanh toán. Bạn đồng ý không quy trách nhiệm cho FOREXIBROKER về mọi mất mát hay tổn thất các loại là hậu quả của các giao dịch với bất kỳ trang Đồng-Thương hiệu hoặc người bán hoặc người vận hành của trang Đồng-Thương hiệu hoặc cá nhân khác mà bạn đặt mua. Bạn đồng ý tất cả các thông tin bạn cung cấp liên quan tới việc đặt mua nêu trên chính xác, đầy đủ và còn hiệu lực. Bạn đồng ý chi trả mọi phí tổn phát sinh cho việc dùng thẻ tín dụng của bạn, thẻ ghi nợ, hay các thành phần để thanh toán khác khi các phí tổn đó phát sinh. Bạn cũng sẽ chi trả mọi khoản thuế được áp dụng, nếu có, liên quan tới bất cứ khoản mua nào bạn tiến hành. Mỗi trang Đồng-Thương hiệu sẽ niêm yết chính sách về quyền riêng tư riêng liên quan tới việc nhận diện cá nhân mà bạn có thể sẽ phải khai báo như một phần của việc đặt mua.


  6. CÔNG KHAI RỦI RO


  Kinh doanh ngoại hối, sản phẩm hàng hóa tương lai, hoặc cá cược chênh lệch giá theo đòn bẩy có tỷ lệ rủi ro cao, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Nhiều khả năng bạn có thể chịu lỗ nhiều hơn khoản tiền gửi của bạn và do đó, bạn không nên đầu cơ với số vốn mà bạn không có đủ khả năng chịu lỗ. Trước khi quyết định giao dịch các sản phẩm được cung cấp bởi FOREXIBROKER, bạn cần cẩn trọng cân nhắc các mục tiêu hay khả năng tài chính, nhu cầu cũng như kinh nghiệm đầu tư. Bạn cũng nên tìm hiểu rõ các rủi ro có thể gặp phải khi giao dịch theo đòn bẩy. Nội dung trên Website này không được hiểu là tư vấn cá nhân. Theo FOREXIBROKER, bạn nên tìm tới cố vấn tài chính độc lập để được tư vấn về hoạt động đầu tư.
  Chính sách Cookie
  Chính sách Cookie: Website forexibroker sử dụng cookies và khi tiếp tục sử dụng website bạn chấp thuận với điều này. Để có thêm thông tin, vui lòng đọc 'Thông tin Cookie'.