Friggin địa ngục này là một kẻ mạnh mẽ ngày. Người phối ngẫu của tôi và tôi đã xem quần soóc nhập lợi nhuận từ bữa tối nhà hàng của chúng tôi. Chúng tôi uống nó và Tequilas vui vẻ. Đến nhà và đóng cửa vào cuối tuần. Tôi có 3 kẻ thua cuộc ngắn ngủi vẫn còn trong đó thứ hai có thể phải chăm sóc. Các bạn là một đám đông. cuộc sống của tôi rất bận rộn, mặc dù tôi thực sự muốn tham gia nhiều hơn. pips màu xanh lá cây.