Độ dốc hồi quy tuyến tính, hồi quy tuyến tính MA và băng tần
Results 1 to 2 of 2

Thread: Độ dốc hồi quy tuyến tính, hồi quy tuyến tính MA và băng tần

 1. #1
  2 Attachment (s) Ở đây tôi muốn thảo luận về indis mà tôi đã thực hiện.

  Độ dốc hồi quy tuyến tính cho bạn biết độ dốc của kênh hồi quy tuyến tính.
  Nếu nó âm thì ngụ ý rằng độ dốc của đường xu hướng hồi quy tuyến tính giảm ngược lại.

  Chỉ báo băng tần LrMA cho biết đường trung bình hồi quy tuyến tính. Trong đầu vào indi của nó có sự lựa chọn đúngsai có thể chứng minh chiếc nhẫn (giống như một dải Bollinger).

  https://www.forexibroker.com/attachm...1816321328.ex4

  https://www.forexibroker.com/attachm...2113663721.ex4

 2. #2

  Quote Originally Posted by ;
  Ở đây tôi muốn chia sẻ indis mà tôi đã thực hiện. Độ dốc hồi quy tuyến tính cho bạn biết độ dốc của kênh hồi quy. Nếu nó âm thì có nghĩa là độ dốc của đường xu hướng hồi quy giảm xuống ngược lại. Chỉ báo băng tần LrMA cho thấy đường trung bình hồi quy tuyến tính. Trong đầu vào indi của nó có sự lựa chọn đúngsai có thể chứng minh chiếc nhẫn (như một dải Bollinger). tệp tệp
  không có nước sốt ??

Quyền đăng bài

 • Bạn không thể đăng bài viết mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng tệp đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài đăng của bạn
 •  
Chính sách Cookie
Chính sách Cookie: Website forexibroker sử dụng cookies và khi tiếp tục sử dụng website bạn chấp thuận với điều này. Để có thêm thông tin, vui lòng đọc 'Thông tin Cookie'.