1 Bản đính kèm hi Bills. Tôi cũng có một vài câu hỏi và đọc nhiều lần cho chủ đề này. Một vài chi tiết nhỏ nhưng tôi nghĩ là rất quan trọng để hiểu trong thời gian thực. 1 - bạn có nghĩ rằng có thể thực hiện giao dịch này tại quán rượu này không? Đúng? Hai thre là 19 pips ra khỏi đóng của thanh để dưới cùng của phong trào. Bạn có nghĩ rằng đó là một trao đổi cho bạn quản lý thương mại? 3 - Tôi là một chút bối rối kể từ khi bạn sử dụng 100 như là một ví dụ của một dấu hiệu của ZLR tuy nhiên -75 cho SS. Nó là chính xác và bạn bán khi 50 hoặc thậm chí 14 vượt qua trên 75 và đi xuống hoặc đó là một lỗi và bạn sử dụng -100 và? 4- trong trường hợp này, bạn dừng lại sẽ ở trên cùng của chân (trên cùng của thanh bẫy) hoặc chân trước (không tiết lộ trong pic này và 63 pips trên đóng của quán rượu kích hoạt)? Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn trả lời các câu hỏi sau đây. Cảm ơn trước và xin lỗi vì tiếng Anh khủng khiếp của tôi.