Thời gian dài không bao giờ nhìn vào chủ đề này. Tôi quá lười biếng để gắn thẻ các bảng xếp hạng của mình, vì vậy, tất cả đều bị mù khi đếm ngày hôm nay, khỏa thân. Thực hiện giao dịch dài hạn như Ifound một công việc để hoàn thành trái phiếu của tôi và đã hoàn thành nghiên cứu của tôi. Hy vọng tất cả các bạn đang có những giao dịch tuyệt vời. . Tất cả là tốt nhất!