Tôi đóng tài khoản của tôi với nhận được kiểm tra của tôi và thực hiện ... là kết quả của hệ thống crappy của họ, tôi mất rất nhiều tiền mà tôi không nên có. (Tôi đưa ra quyết định lý tưởng tại thời điểm lý tưởng) Tôi kéo cò ở lối vào tuyệt vời, và hệ thống của họ sẽ không sắp xếp, có thể nhổ một lỗi, đôi khi hệ thống treo hoàn toàn, Đôi khi tôi không thể thoát khỏi bảng xếp hạng của mình. Tôi thực sự không cảm thấy họ làm điều đó vào mục đích, như tôi đã nghe một nhà môi giới làm gì, NHƯNG đề nghị của tôi STAY THE HELL AWAY TỪ THEM !!!! Được một tuần với OANDA, và tôi đang yêu. Các đơn đặt hàng đi qua một cách nhanh chóng và rất trơn tru, cộng với mức chênh lệch 1.5 trên EURUSD là tuyệt vời !!!! Tôi có thể da đầu là một người đàn ông giận dữ, tôi thực sự thích nó. Tôi đang kiếm tiền của mình !!!! OANDA đường đi !!!