Có lẽ đó là câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng tôi muốn hiểu ... Re-trích dẫn đôi khi cũng xảy ra cũng trên các đơn đặt hàng giới hạn hoặc là nó chỉ cho các đơn đặt hàng thị trường?