Quote Originally Posted by ;
Một số thương nhân sợ mở một vị trí vì họ đang tập trung vào những căn cứ để mất hơn là căn cứ để giành chiến thắng ...
Nếu bạn sợ mất tiền mặt, sau đó bỏ giao dịch. Nó không chỉ dành cho bạn. Giao dịch là tất cả về lạc quan. Có những suy nghĩ tiêu cực sẽ biến bạn thành một xác tàu cảm xúc.