Quote Originally Posted by ;
101210N4LH0845 Giao dịch # 7 EURUSD Mua - 1,3825 T.P - 1,4000 S.L - 1,3772
Vị trí đóng tại 1.3958 P7 (pips) = 133 P7 (phần trăm) = 2,51