Quote Originally Posted by ;
xin chào ... Tôi thậm chí không biết bạn có một tạp chí ... hôm nay tôi còn có nhiều thứ để xem !!!!! Tôi sẽ nhận được nó !!! Chúc mừng năm mới !!! Tiki
cảm ơn tiki, tôi không có thời gian để đối xử với nó nhưng tôi đang dần dần trở lại kinh doanh ... sẽ đăng một thương mại tôi đã lấy, và thực sự là một trong những tuyệt vời: USDCAD