Quote Originally Posted by ;
Xin ai đọc cái này, nên tiếp tục ...?
Tất nhiên bạn cần phải tiếp tục. Tôi là người đăng ký. (Xin lỗi vì trả lời muộn).