Thị trường IC tại Úc hạ xuống (nhiều như tôi hiểu). ECN môi giới, 0,0-0,2 EU phân tán 0,7 hoa hồng cho nhiều khách hàng. Tiền gửi tối thiểu $ 200. Ngay cả hoa hồng thấp hơn (như 0,5) cho khách hàng khối lượng lớn. Họ cũng thể hiện chiều sâu của thị trường (tính thanh khoản tương đối) Australia có một số ngân hàng được vốn hóa tốt nhất và an toàn nhất trên thế giới.