1 File đính kèm 58 Pips đến nay. Hy vọng phần còn lại của tuần là tốt. Tuần tới tôi có thể thử với 3 cặp tiền tệ. Chỉnh sửa thứ tư: nên im lặng trong tuần này, chỉ có 5 nơi cho đến bây giờ .... las tuần giống như 12.