Tỷ giá EURJPY đã dừng tại mục Không có vị thế mở ngay bây giờ nhưng tôi đã để mắt đến AUDJPY. Vì mô hình giảm giá đã bị vô hiệu, tôi đang xem xét mua.