Trang 3 trên 623 FirstFirst 123
Results 21 to 28 of 28

Thread: Khu giao dịch thành Khu

 1. #21
  1 Tệp đính kèm Mở rộng EURUSD 10 pip

 2. #22
  Rihlian, video rất hay. Tf là gì? Giá trị của EMA là gì?

 3. #23
  Do vẽ khu vực trên 1hr tf và nhập thương mại trên 5min tf? Slp của bạn là gì?

 4. #24

  Quote Originally Posted by ;
  Do vẽ khu vực trên 1hr tf và thương mại đầu vào trên 5min tf? Slp của bạn là gì?
  Có, 4 giờ và 1 giờ. TP SL - 10 pip

 5. #25
  2 Tệp đính kèm Tóm tắt EURUSD 10 pip


 6. #26
  1 Tệp đính kèm Ngắn GJ 18 pip

 7. #27
  1 Tệp đính kèm Dài EU 10 pip

 8. #28
  Sau khi vẽ vùng màu đỏ (sr) trong khoảng thời gian lớn hơn, tức là trên 4tf hoặc 1tf. Bạn có đi giảm khoảng thời gian 5tf hoặc 15 tf để vẽ các đường ngang nhỏ nằm trong vùng trong khoảng thời gian lớn hơn không? Bạn phân tích những gì bạn đang làm, nếu Không có thể? Đó là thiết lập của ema?

Quyền đăng bài

 • Bạn không thể đăng bài viết mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng tệp đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài đăng của bạn
 •  
Chính sách Cookie
Chính sách Cookie: Website forexibroker sử dụng cookies và khi tiếp tục sử dụng website bạn chấp thuận với điều này. Để có thêm thông tin, vui lòng đọc 'Thông tin Cookie'.