Quote Originally Posted by ;
Vì bất cứ lý do gì HotForex đóng cửa chỗ tôi .... ở gần .... Hướng của tôi là chính xác .... đó có thể là một khoảng cách tuyệt vời gần
hình ảnh
Thats hợp đồng rollover.