Quote Originally Posted by ;
hàng ngày nến thực sự không cho phép rất nhiều cơ hội có thể được trên một hoặc hai mục tốt của riêng mình trong một quý hàng ngày bạn có thể nhìn thấy một mỗi tuần hoặc một đơn trong 2 tuần thời gian phụ thuộc vào thời gian và volitality.
Không thực sự. Sau khi hiểu những gì hàng ngày được thực hiện bất cứ ai có thể sử dụng thông tin này để giao dịch trong ngày với thương mại mốt nhất thời hoặc swing này với H4 hoặc H1. Mục đích là không có nhiều cơ hội nhưng để nắm bắt phần lớn các chuyển động trong khi giảm thiểu rủi ro. Ví dụ, nếu D1 mốt ở phía nam, thì giao dịch phía nam trên M15 sẽ có rủi ro thấp hơn so với đầu tư ở miền bắc. Vì vậy, bán ở M15, M5, M1. . .it là như nhau nhưng sau đó bạn kích thước, rủi ro, đòn bẩy và các công cụ nhập thay đổi.