Vàng 0:00 TP 64 được bù lại với mức tăng đột biến -128 pip 16:00 TP 68 Strike TP1 ngay lập tức cho 69 pip và hiện đang ở mức 60 pips cho tổng số hiện tại là 129 pip một số giao dịch khác là vẫn đi như một số xu hướng lớn đã nổi lên, tiếc là bỏ qua với AUD và EURGBP di chuyển. Tuy nhiên đó là cuộc sống. Dần dần làm cho những pips trở lại, nhưng tôi có một cảm giác rằng tuần này có thể mang lại cho chúng tôi để phá vỡ ngay cả. Tất cả tốt nhất,