Quote Originally Posted by ;
Trích dẫn Có, cuối cùng tôi đã lây lan là khá quan trọng. Tuy nhiên, tôi cần phải giao dịch tại Tài khoản Cent ngay bây giờ vì quỹ này không đủ cho chiến lược của tôi để giao dịch với các Nhà môi giới ECN ...
Chắc chắn rồi; trong trường hợp bạn cảm thấy thoải mái với tài khoản cent, chỉ cần làm điều đó.