Results 1 to 6 of 6

Thread: WD Gann Ebooks

 1. #1
  3 File đính kèm Xin chào các bạn!

  Rằng tôi đã thấy một số thương nhân mong muốn tìm hiểu các chiến lược được WB Gann sử dụng.
  Rất khó để khám phá các tài liệu và thậm chí nếu tìm thấy nó là rất đắt tiền cho nhiều thương nhân.
  Tôi sẽ tải lên ở đây vài sách điện tử từ Gann.
  Tôi hy vọng nó sẽ hữu ích trong giao dịch của bạn!

  Tôi sẽ tải lên sau. Đã tải lên một tệp.

  Tôi cũng có một cuốn sách về cách giao dịch dựa trên chiêm tinh học nhưng không thể chia sẻ ở đây vì vấn đề bản quyền. Bạn có thể liên hệ với tôi và tôi sẽ gửi cho bạn.

  Chúc mừng!

  https://www.forexibroker.com/attachm...lative Markets

  https://www.forexibroker.com/attachm...1333689085.pdf

  https://www.forexibroker.com/attachm...1932902555.pdf

 2. #2
  Bạn hiện đang sử dụng kỹ thuật GANN? Cảm ơn bạn
  Quote Originally Posted by ;
  Xin chào các bạn! Tôi đã thấy nhiều nhà giao dịch muốn tìm hiểu các chiến lược được WB Gann sử dụng. Nó là khá khó khăn để tìm nội dung và thậm chí nếu tìm thấy nó cực kỳ đắt tiền cho nhiều thương nhân. Tôi sẽ tải lên sách điện tử từ Gann. Tôi hy vọng nó sẽ hữu ích trong giao dịch của bạn! Tôi sẽ tải lên. Chúc mừng! hình ảnh hình ảnh

 3. #3
  Về chế độ học tập, tôi. Bói toán và học hỏi Astro có thể giúp tôi trong giao dịch. Tôi cũng sẽ mở một chuỗi mới ngay và có thể đăng các cuộc gọi giao dịch của tôi.

 4. #4
  Quote Originally Posted by ;
  Bạn hiện đang sử dụng kỹ thuật GANN? Cảm ơn trích dẫn
  Tôi đang học phong cách. Học Astro và Tarot có thể giúp tôi trong giao dịch. Tôi cũng sẽ mở một chuỗi mới sớm về giao dịch astro và có thể đăng các cuộc gọi giao dịch của tôi.

 5. #5
  Bạn có thể hoàn thành Bộ sách điện tử của Gann và Gann các tiểu thuyết liên quan tại đây:
  http://www.gann.su/book_eng_en.html(hoàn toàn 3 trang)

 6. #6
  Quote Originally Posted by ;
  Bạn có thể hoàn thành bộ sách điện tử của Gann và Gann liên quan đến tiểu thuyết tại đây:
  http://www.gann.su/book_eng_en.html(hoàn toàn 3 trang) Sixer
  Cám ơn rất nhiều. Tôi chỉ có vài trong số này. Nhiều thứ khác sẽ được tôi tải xuống từ đây. Tôi thích phương thức giao dịch của anh ấy. Cảm ơn bạn.

Quyền đăng bài

 • Bạn không thể đăng bài viết mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng tệp đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài đăng của bạn
 •