Quote Originally Posted by ;
Chuyên gia cần phải rất kiên nhẫn như sư tử.Lions không tìm kiếm 20 lần mỗi ngày. Không cần phải giao dịch thường xuyên, 20 lần một ngày. Bill Lipschutz một nhà kinh doanh tiền tệ tuyệt vời cũng đồng ý rằng ít hơn là nhiều hơn với các báo giá tiếp theo. Nếu thương nhân sẽ học cách ngồi trên tay của họ 50 phần trăm thời gian của họ, họ sẽ kiếm được nhiều thu nhập hơn. Thực tế đơn giản của vấn đề là, nếu hầu hết các thương nhân sẽ học cách ngồi trên tay 50% thời gian của họ, họ sẽ kiếm được nhiều thu nhập hơn. 'Hãy để chúng tôi nói rằng bạn mất 1 địa điểm mỗi ngày trong một thời gian ...
vấn đề với bạn là bạn nghĩ rằng tất cả các nhà giao dịch đều bình đẳng. . Thương nhân có đủ mọi kích cỡ. . và tỷ lệ phạm vi tiếp cận của họ dao động dựa trên kích thước của chúng. Câu hỏi là ... động vật ăn thịt nào phù hợp với nhân vật của bạn ??
http://www.discoverwildlife.com/anim...dators-compare