Quote Originally Posted by ;
Đây là một khoảnh khắc ah ha thực sự cho bạn. Một phương pháp chỉ là rất nhiều quy tắc giúp bạn tiếp cận thị trường (hy vọng) cách thị trường đang chuyển động hoặc sẽ chuyển động. 100% các phương pháp ở đây có thể sinh lời. 100% của những phương pháp ở đây sẽ giúp bạn có được lợi nhuận hoặc di chuyển khác. Flipping một đồng xu và sau đó mua hoặc bán dựa trên đầu hoặc đuôi có thể giúp bạn có được một động thái có lợi nhuận, ném phi tiêu, xúc xắc lăn, chu kỳ âm lịch, trụ, pinbars, MACD, vv). Nó không phải là bạn lối vào đó là quan trọng để thành công trong công ty này. Mục nhập, không sao ...
Oh người đàn ông, đó là một cái gì đó tôi đã không thực sự nghĩ về. Đừng nhìn vào điểm nhìn vào nơi khởi hành của bạn. Cảm ơn bạn tốt.