Làm thế nào để thương mại Renko lợi nhuận - Page 2
Trang 2 trên 622 FirstFirst 12
Results 11 to 14 of 14

Thread: Làm thế nào để thương mại Renko lợi nhuận

  1. #11
    Có ai biết các quy tắc cụ thể đặc biệt không?

  2. #12

    Quote Originally Posted by ;
    quote Hey 4xplosion, không có tôi đã không đưa chỉ số đó lên. Tôi đã tình cờ gặp một chàng trai trẻ tên là Kevin, người mà bạn có thể tìm thấy ở đây
    nullanh ta đã đọc một số chỉ số renko độc đáo khá thông minh. Hãy xem ... Tôi gặp khó khăn khi đưa các bảng xếp hạng Renko lên để nâng cấp với Axi và Global Prime thậm chí sẽ không thể hiện được các bảng xếp hạng. Các chỉ số này hoạt động trên biểu đ