3 Tệp đính kèm usdcad h4 - usdjpy h4 - usoil h4 01/12/2017 DEC