Thú vị thread ở đây bạn đời tôi sử dụng một cách tương tự để trao đổi với nhau với các mẫu biểu đồ, làm ra kháng hỗ trợ của bạn (swing điểm) trên hàng ngày sau đó sử dụng chúng cho lối vào hoặc vẽ chúng trên hàng tuần và tiến hành hàng ngày và chờ đợi cho giá đến đến mức độ swing đó ??