Quote Originally Posted by ;
chế độ tích lũy cho ảnh 28apr-1may mục tiêu của tôi
, những bức ảnh đẹp. Tôi phải ghé thăm những nơi này hàng ngày. Một hành trình quanh bờ Địa Trung Hải khá hấp dẫn.