Quote Originally Posted by ;
Thật không may, sẽ bước ra khỏi chủ đề này. Nếu bạn muốn thực hiện nó bị bệnh để lại cho bạn hệ thống để bạn có thể làm như vậy. Không đủ tương tác hoặc cá nhân kinh doanh nó để làm cho tôi muốn giáo dục. Tôi thực sự không muốn lãng phí thời gian vì nó rất có giá trị đối với tôi. Rất nhiều thương nhân và chiến lược kinh doanh trênforexibrokerhoàn toàn hút. Hãy cẩn thận theo dõi các nhà giao dịch tận dụng đòn bẩy cao này và các thùng rác khác, những người không hiển thị các giao dịch trực tiếp và kết quả. Lý thuyết và phân tích không có ý nghĩa gì cả. Người giao dịch duy nhất tôi muốn nói là DAVIT ....
Tương tự như vậy cũng được thực hiện cho cố gắng