Quote Originally Posted by ;
Bài viết sau, tôi sẽ làm rõ chính xác những gì bạn làm cho dù giá đang đi vào một TL hoặc SR đường bằng phẳng nhưng giá đang chuyển từ từ với rất nhiều bấc. Bất cứ ai sẽ hiểu những gì tôi có ý nghĩa?
Hỏi các bạn, đừng lo lắng tôi sẽ rất vui khi được giúp đỡ!
Đó là lý do tại sao tôi ở đây trên diễn đàn này!
Hey bro. Trước hết, chúc mừng cho quan điểm khác nhau về cách chỉ báo. Thứ hai, tôi nghĩ bạn có điểm! Những điều cần làm khi giá đang đi chậm và với rất nhiều bấc là vấn đề chủ yếu. Bạn có thể nói về nó? Tôi havent thấy ...