Wow. Cảm ơn tất cả. Tôi không hiểu một nửa số đó. Một số trong số đó rất tuyệt, được thêm vào dấu trang.