1 Nguyên tắc đính kèm: Smash down day. 1. Thị trường bắt đầu tăng điểm, sau đó chúng tôi đang tìm kiếm một ngày với: 2. Mức đóng cửa thấp hơn so với mức thấp trước đó. 3. Nếu ngày hôm sau thanh mới đảo ngược và sau đó mua.