TDI EA - làm thế nào tốt là nó?
Results 1 to 3 of 3

Thread: TDI EA - làm thế nào tốt là nó?

 1. #1
  Đây:

  https://www.mql5.com/en/blogs/post/6...omment_6767195
  Các kết quả khá tốt trên trang web tuy nhiên các bài kiểm tra 99% của tôi thì không!
  Bất cứ ai ở đây cũng có thể kiểm tra trên 99% thông tin?

 2. #2
  EA không thể được thực hiện dựa trên các bộ dao động và dự tính TDI rất nhiều phụ thuộc vào góc của đường chéo TDI này cùng với việc xem xét hành động giá sẽ yêu cầu cảm nhận và mắt để tạo ra phán đoán. Tổng số thị trường không hoàn toàn là kỹ thuật, đó là lý do EA không thể xem xét dữ liệu từ chỉ dao động hoặc chỉ đơn thuần là trung bình di chuyển trước khi thiết kế EA từ chỉ vài chỉ số chuyên ngành. Giao dịch kinh doanh được sử dụng để định thời gian thị trường bất kỳ diễn biến thị trường nào trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản kinh tế vĩ mô.

 3. #3
  Kính gửi Retina, Hệ thống có vẻ tốt, nhưng lại có công nghệ RR rất cao

Quyền đăng bài

 • Bạn không thể đăng bài viết mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng tệp đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài đăng của bạn
 •  
Chính sách Cookie
Chính sách Cookie: Website forexibroker sử dụng cookies và khi tiếp tục sử dụng website bạn chấp thuận với điều này. Để có thêm thông tin, vui lòng đọc 'Thông tin Cookie'.